Gezondheid

Siga
Gezondheid:
Siga voldoet aan alle gezondheidseisen van het fokreglement w.o.
HD = A
ED = beide ellebogen vrij
Ogentest = Ogen zijn vrij van alles inclusief de Gonioscopie

Bijgaand de resultaten:

HD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ED
Ogentest incl. Gonioscopie