Gezondheid van Stig

Gezondheid van Stig

Stig is gelukkig goed gezond.

De heupen zijn beide HD B.
Ellebogen beide 0, wat betekent dat er geen afwijkingen zijn.

De ogentest is gedaan, incl. de Gonioscopie. Er zijn geen afwijkingen aangetroffen.

DNA certificaat is ook bijgevoegd.

HD/ED
HD en ED

 

Oogonderzoek
Oogonderzoek incl. Gonioscopie

 

DNA
DNA