Gezondheid

Járó heeft B1 heupen met een de Norberhoek links van 98 waarde en een Norberghoek rechts van 99 waarde.
Verder heeft zij het ECVO ogenonderzoek gehad en is vrij van alles bevonden.