Shows en Overige papieren

Enzo in actie

Jacht
Enzo is een reu met uitmuntende jachtresultaten. Zo heeft hij de HZP (Verbands-Herbstzuchtprüfung) en VJP (Verbands-Jugendprüfung) gedaan.

HZP
In de herfst van het tweede levensjaar moeten de honden laten zien hoe de erfelijke eigenschappen zich hebben ontwikkeld. Naast de erfelijke eigenschappen worden de volgende onderdelen getoetst; Verloren brengen op haar- en veerwildsleep, waterwerk en gehoorzaamheid. Tevens wordt tijdens deze proef nogmaals het exterieur beoordeeld. Voor staande honden omvat de HZP elf vakken en duurt een hele dag.

Een hond die alle 11 vakken met een 10 afsluit kan 180 punten halen, 8 x 10 voor Arbeidsvreugde, Verlorenzoeken in water, veerwildsleep, haarwildsleep, stijl van brengen en gehoorzaamheid en 3 x 20 voor Zoeken, Voorstaan en dresseerbaarheid omdat deze dubbel tellen en 1 x 30 punten voor Stöbern (speuren). Een hond die op de HZP meer dan 180 punten haalt heeft buiten-gewone prestaties geleverd.

En wat blijkt, Enzo heeft een score behaald van 181 punten bij de HZP.

VJP
Het doel van de Jugendprüfung is om vast te stellen of de hond natuurlijke aanleg heeft en voor verdere africhting voor de jacht geschikt is. Voor staande honden bevat deze proef vijf examen onderdelen en duurt een hele dag.

De onderdelen van deze proef zijn:
Hazenspoor (Spurarbeit mit Hase)

  • Neus (Nase)
  • Zoeken (Suche)
  • Voorstaan (Vorstehen)
  • Dresseerbaarheid/samenspel met voorjager (Führigkeit)

Vast te stellen is:

  • Stijl van jagen (spoorluid, zichtluid, stom)
  • Schotvastheid (Schussfestigkeit)
  • Algemeen gedrag (Algemeines verhalten)
  • Lichamelijke gebreken (Korperliche Mangel)

Met de VJP heeft Enzo 69 punten behaald, terwijl het maximum 70 is.

Show
Enzo heeft ook prima showresultaten behaald.

Keurverslag 21/06-2014
Keurverslag 21/06-2014

Keurverslag 11/06-2016
Keurverslag 11/06-2016

Toelating fok
Toelating fok