Hoe herken ik de goede fokkers

In België zijn maar weinig goede fokkers en er wordt mij dan ook vaak gevraagd hoe men de goede fokkers kan herkennen . Ik heb hieronder een stukje geschreven dat eigenlijk voor iedere fokker geldt die het ras op een goede manier in stand wilt houden en het leven van vader, moeder en pup respectvol zou moeten behandelen met het dierenwelzijn hoog in het vaandel.

Helaas zijn er teveel fokkers die onder de categorie “broodfokkers” vallen.
Als u een pup koopt werkt u hier wel of niet aan mee. Het is de koper die de broodfok in stand houdt en daarmee de dierenwelzijn in gevaar brengt.

Vizsla pu

Onderstaand zal ik een aantal tips geven, die ik belangrijk vind:

 • Stamboom voor Teef en Reu en vanzelfsprekend ook voor de pups. Er zijn mensen die een stamboom minder belangrijk vinden. Je kan dan echter niet nagaan of er inteelt in het spel is. Alleen een stamboom zonder dat aan de overige punten voldaan is wil niet automatisch zeggen dat u dan een goede pup koopt.
 • Controle in Vizsla Database bij Testmating.  Een goede uitslag bij 8 generaties ligt onder de 5%.
 • Betreft gezondheid:
  • HD (heupen) onderzoek
  • ECVO ogentest incl. Gonioscopie (moeten vrij zijn).
  • Evt. ED (ellebogen) onderzoek
  • Evt. Haarlengte
 • Reu en Teef moeten in bezit zijn van DNA certificaat.
 • Reu en Teef moeten minimaal 2 CAC of CACIB shows gelopen hebben na de leeftijd van 15 maanden en een minimale score van ZG gekregen hebben van de keurmeester.
 • Beide ouderdieren moeten een attest hebben ‘Conformiteit aan de Rasstandaard’.
 • In het bezit van de Test Natuurlijke Jachtaanleg of ander jachtcertificaat.
 • De minimale leeftijd voor een reu bij dekking bedraagt 15 maanden.
 • Dekking Teef:
  • De minimale leeftijd voor een teef bij dekking bedraagt 24 maanden.
  • Een teef mag zeker niet voor de 1e keer gedekt worden na de leeftijd van 4 jaar.
  • Tussen de geboortedatum van een vorige nest en een volgende dekking moet minimaal  15 maanden liggen.
  • Een teef mag ook niet meer gedekt worden na haar 4de nest of wanneer ze de leeftijd van 8 jaar bereikt heeft.
 • De Vizsla leeft in huis en zal daar ook de pups groot brengen. Dit is belangrijk voor de socialisatie.
 • Is de fokker nog in het bezit van oudere honden of zijn ze weg gedaan, omdat de fokker er geen inkomsten meer uit geniet.
 • Indien u een pup uit het buitenland wilt halen, houdt er dan rekening mee dat de pup met 12 weken tegen rabiës gevaccineerd moet zijn om 3 weken later met 15 weken de grens te mogen passeren. Dit betreft een wettelijke regel die geldt voor heel Europa. Er zijn fokkers die het niet zo nauw nemen met deze regel, maar welke regels overtreden ze dan nog meer. Ook is het strafbaar om een pup onder de leeftijd van 15 weken uit het buitenland te halen.
 • Het fokreglement van de Belgische Vizsla Vereniging vindt u op de Belgische  site. Het fokreglement van de Nederlandse Vizsla Vereniging vindt u in Nederland.
 • Een goede fokker zal maar 1 of maximaal 2 rassen fokken.
 • Is aangesloten bij de rasvereniging.
 • Moederhond moet aanwezig zijn.
 • Niet 1 van deze punten hoort bij een goede fokker aanwezig te zijn, maar allemaal.
 • Afbeeldingen van broodfok in deze link. Kijk goed naar onderstaande foto van een moeder hondje uit de broodfok. Daar wilt U toch hopelijk niet aan meewerken:

  Moederhond broodfok
  Moederhond broodfok